Monthly Archives

Červenec 2015

Politika

Moderní prvky high tech měst

24.7.2015

V dnešní době jsou v městech především severní Ameriky používány high tech prvky, které posouvají města o míle dopředu před ostatními a využívají přitom moderní technologie. Například Boston již pár let nabízí svým občanům lavičky na veřejných místech, kde je možné si připojit telefon na nabíječku a připojit se na veřejnou wifi síť. Continue Reading…